Hever hydraulický 5t


21,67  (bez DPH)

26,00  s DPH

Sklad Dostupnosť Množstvo
Martin (APL lokálny sklad) do 24 hodín Kontaktujte nás
Nemecko (centrálny sklad) do 7 dní 96
Katalógové číslo:

01271


Kategórie: ,
Značky: ,

Popis

H

Popis produktu

Toto zariadenie je určené len pre zdvíhanie. Zdvihák môže byť používaný len na pevnom rovnom  podklade. Vždy zabezpečte  kolesá  a  zatiahnite ručnú  brzdu. Používajte prídavné podpery  pre   podoprenie  vozidla  pred  vykonaním   opravy a   ďalších  prác pod vozidlom. Nepreťažujte   zdvihák cez jeho menovitú nosnosť. Pred zdvíhaním akéhokoľvek  vozidla sa uistite, že je zdvihák v dobrom prevádzkovom stave. Nenastavujte poistný ventil.

NÁVOD NA POUŽITIE
Zdvíhanie:
1. zúženým koncom ovládacej páky uzatvorte vypúšťací ventil otáčaním v smere hodinových ručičiek.
2. Zdvihák umiestnite pod vozidlo  pod  miestom, ktoré je výrobcom  vozidla  určené na tento účel. Ak treba, otáčajte nastaviteľnou skrutkou v hornej  časti  zdvíhacieho valca v protismere hodinových ručičiek pre priblíženie k vozidlu.
3. Vsuňte  ovládaciu   tyč  do   objímky  (držiaku)   na  zdviháku.  Pre  zdvihnutie  vozidla  do požadovanej výšky pumpujte ovládacou tyčou.
Spustenie:
Upozornenie: VOZIDLO spúšťajte  pomaly   a opatrne !!!  VYPÚŠŤACI  VENTIL   pootočte VEĽMI POMALY   v  opačnom  smere hodinových RUČIČIEK !!!
1. Vytiahnite ovládaciu tyč z objímky (držiaku), zúžený koniec nasaďte na vypúšťací ventil a pomalým pootáčaním vypúšťací ventil uvoľnite.
POZNÁMKA : neotočte vypúšťacím ventilom VIAC AKO O JEDNU otočku (360 °)
2. Akonáhle je vozidlo úplne spustené, zdvihák dajte bokom. (Ak bola vysunutá nastaviteľná skrutka v hornej časti zdvíhacieho valca, otáčaním v smere hodinových ručičiek ju opäť zaskrutkujte do valca.)

ÚDRŽBA:
Doplňovanie oleja
1. Postavte zdvihák do kolmej polohy.
2. Spustite pumpu aj zdvíhací valec dole.
3. Vytiahnite gumovú krytku zo zdviháka.
4. Dopĺňajte len KVALITNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ. (Doplňte po spodný okraj plniaceho otvoru.) Zo systému odstráňte vzduch, bude popísané ďalej.
5. Zastrčte späť gumovú krytku.
6. Pravidelne premazávajte čapové kĺby a nastaviteľnú skrutku.

 

Odstránenie oleja z hydraulického systému:
Občas sa môže dovnútra zdviháka dostať vzduch, ktorý znižuje efektivitu zdvíhanie. Vzduch vypustite zo zdviháka nasledujúcim spôsobom:
1. Otvorte vypúšťací ventil, vytiahnite krytku plniaceho otvoru.
2. Niekoľkokrát rýchlo zapumpujte ovládací tyčí.
3. Uzatvorte vypúšťací ventil, zastrčte späť krytku plniaceho otvoru. Zdvihák by teraz mal pracovať normálne, ak nie, postup zopakujte.

Prevencia proti korózií:
Piston, pumpu a nastaviteľnú skrutku udržujte v úplne spustenej polohe, pokiaľ zdvihák nepoužívate. Neskladujte zdvihák vo vlhku. Pokiaľ dôjde k postriekaniu vodou alebo akýmkoľvek spôsobom piston, pumpa a nastaviteľná skrutka navlhne, dosucha ich utrite a olejom ich namažte.

UPOZORNENIE !!!
– Pred použitím si pozorne prečítajte užívateľský návod.

Ďalšie informácie

Pôvod

EAN