Ochrana osobných údajov

APL-Auto parts lighting, s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne aplshop.sk tieto dáta dobrovoľne. Takéto data môžu byť získané v prípade, keď sa osoba sama dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania serveru aplshop.sk, účastní sa prieskumu, hlasovania a pod. Akékoľvek informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané tretej strane.

APLSHOP.sk si vyhradzuje právo vykonávať meranie návštevnosti, počet vzhliadnutí, či počet kliknutí na reklamu, vždy ako štatistický prehľad, nie menovite.